Arena natural rentada
Arena natural rentada

Característiques:

Àrid natural rentat molt fi, d' origen silícic. Material sense argiles i amb un alt equivalent de sorra.

Granulometries:

  • Entre 0 i 2mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a morters de paleteria i com a corrector de corves granulmètriques de formigons i mescles bituminoses. També es utilitzat per a tapar canonades de gas i cablejat elèctric.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.
  • SAC 25KG.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200