Arena calcària
Arena calcària

Característiques:

Àrid procedent de roques calcàries. Material sense argiles i amb un alt equivalent de sorra.

Granulometries:

  • Entre 0 i 2mm.
  • Entre 0 i 5mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a formigons i morters.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.
  • SAC 20KG.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200