Arena per a terres
Arena per a terres

Característiques:

Àrid procedent de pedreres calcàries.

Granulometries:

  • Entre 0 i 3mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a regularitzar terres i col·locar com a base de sòls (normalment de terratzo).

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200