Zahorra artificial R20
Zahorra artificial R20

Característiques:

Barreja procedent de la trituració d' àrids calcaris. El seu CBR és superior a 20. Grandària màxima de l' àrid 40mm.

Granulometries:

  • Entre 0 i 40mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a subbases i bases de paviments, condicionament de camins i vials.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200