Sauló garbellat
Sauló garbellat

Característiques:

Àrid procedent de la disgregració de roques granítiques. El material está garbellat per a obtenir una granulometria uniforme.

Granulometries:

  • Entre 0 i 5mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a parcs i zones de pas que vulguin evitar la formació de fang. També és utilitzat per a tapar tubs.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.
  • SAC 20KG.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200