Ull de perdiu calcari
Ull de perdiu calcari

Característiques:

Àrid procedent de la trituració d' àrids calcaris. No conté argiles.

Granulometries:

  • Entre 3 i 5mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a col·locació de llambordins.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.
  • SAC 20KG.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200