Composició rentada de riu
Composició rentada de riu

Característiques:

Barreja d' arena rentada i cigronet rentat de riu.

Granulometries:

  • Entre 0 i 12mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a la confecció de formigons "in situ". Petits paviments.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.
  • SAC 20KG.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200