Tot-u artificial Z2
Tot-u artificial Z2

Característiques:

Barreja procedent de la trituració d' àrids calcaris. No conté argiles i té un alt equivalent de sorra. Grandària màxima de l' àrid 20.

Granulometries:

  • Entre 0 i 20mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a bases de paviments i vials de trànsit elevat. Material idoni per a bases de paviments asfàltics.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200